Reinen er ikke en truet art: Reinbestandene i Nord-Skandinavia og Barentsregionen er store.

Go to Image gallery