0519-Z3JP7lLR-vastavalo-531386 porokuva

Vår verksamhet har sin grund i en uppsättning strikta värderingar som ger vår kommersiella verksamhet en stark bas. Principerna som utgör hörnstenarna för vår verksamhet är:

ÖPPENHET OCH TRANSPARENS: Vi ägnar oss åt en kontinuerlig diskussion med våra intressenter ochrespekterar principerna för transparens i allting vi gör.

KVALITET: Vi tillverkar exklusiva produkter av hög kvalitet; kvalitet är en fråga om ära för oss.

KUNDFOKUS: Vi är en flexibel organisation med snabb reaktionsförmåga med fokus på att erbjuda våra kunder produkter och service på bästa möjliga sätt.

KONTINUERLIG UTVECKLING: Vi värderar expertis och utvecklar ständigt vår verksamhet och våra processer, och vi investerar i våra medarbetares utbildning för att möjliggöra kontinuerlig utveckling.

RESPEKT: Vi värdesätter våra råmaterial, vår arbetsmiljö, vår nordliga natur och alla våra intressenter högt.