mariela-pokka-accessories-gloves-made-of-unique-reindeer-leather

Picklade och garvade renskinn är toppklassiga halvfabrikat för modevärlden, toppdesigners och passar perfekt som inredning i lyxbilar, flygplan och på lustjakter. Renskinn är ett hållbart och lätt material. Beredningen av ren- och älgläder utförs för hand med traditionella metoder med endast mekanisk hjälp av maskiner. Att bearbeta läder kräver en bredd av expertis och fackkunnighet. Det krävs flera arbetsskeden och bearbetningen kräver omfattande expertis och kompetens. Varje skede är viktigt för att försäkra att produkten är av hög kvalitet och uppnår våra stränga kvalitetskriterier.

Vi utbildar kontinuerligt våra medarbetare: äkta kvalitet är resultatet av åratal av inlärning som kräver precision och engagemang för uppdraget. Den nordliga dimensionen ger ett mervärde som följer produkten ända hem till konsumenten.