Pokka Reindeer Hides bereder renskinn för inredning i Rovaniemi vid Polcirkeln, nära råmaterialets källa. För att försäkra dig om att ditt dekorationsrenskinn fortsätter att sprida glädje ber vi dig att följa skötselråden i guiden nedan. Det är möjligt att några hår lossnar efter att du köper skinnet och tar hem det. Renpäls är ihålig, vilket gör den mera benägen att gå av. Att några hår faller av kan också bero på det stora antalet produktionsskeden där skinnet utsätts för mekanisk påfrestning. Denna obetydliga förlust av päls stabiliserar sig inom de kommande månaderna.

Dock ska man komma ihåg att ett renskinn är en naturlig produkt och därmed kan också små mängder päls lossna i framtiden under renskinnets brukstid. Vi rekommenderar alltid att du behandlar skinn varsamt. Husdjur tenderar att älska renskinn men tyvärr river de ofta loss pälsen från skinnet. Placera inte ett renskinn nära en brasa eller annan värmekälla. Likväl är golvvärme på en hög inställning inte det bästa stället för ett renskinn eftersom värmen gör att skinnet torkar ut snabbare. Det rekommenderas heller inte att förvara renskinn i en stängd väska eller ihoprullat eftersom renskinnet inte alltid kommer att kunna andas. Undvik alltid överdriven hantering, gnuggning eller skakning av renskinnet.

Om det spills vätska på renskinnet måste det torkas av omsorgsfullt. Om lädersidan av skinnet är blöt ska man vända skinnet med den blöta sidan upp för att torka. Om möjligt ska renskinnet placeras på en vågrät yta. Renskinnet kan även rengöras försiktigt genom att använda borstmunstycket på din dammsugare. Justera dammsugarens effekt så lågt som möjligt och dammsug alltid medhårs. Ett bra sätt att förlänga renskinnets naturliga skönhet är att hänga upp skinnet på en vägg som dekoration. Ett renskinn lämpar sig inte för användning på golvet eftersom skinnet tar skada om man trampar på pälssidan på grund av att håren är ihåliga och lätt kan gå av. Om du tar bra hand om ditt renskinn kan du vara säker på att det håller sin ursprungliga skönhet i flera år.

Vi hoppas att du ska njuta av ditt renskinn och att det ger dig glädje – skinnet är ett genuint exempel av den arktiska naturen.

Skriv ut denna sidan